Yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta

Keitä me olemme

Verkkosivusttomme sijaitsee osoitteessa: https://www.laserkeskus.fi ja toimipisteemme sijaitsee Laitilassa osoitteessa Turuntie 11. Yrityksemme nimi on Laserkeskus Oy ja sen Y-tunnus on 1819261-0 . Tietosuoja-asioista vastaa toimitusjohtaja Sami Mäki puh. 0440 223 201

Rekisterin nimi

Laserkeskus asiakas-, tilaus-, laskutus-, ja markkinointitietorekisteri.

Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet

Noudatamme henkilötietojen suhteen seuraavia vaatimuksia:

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoitus on asiakasyhteydenpito, asiakas- ja kauppasuhteen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä käyttö raportointi- ja tilastollisiin tarkoituksiin. Me käytämme näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseen. Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä puitteissa. Rekisteriä ei luovuteta koskaan ulkopuolisille tahoille.

Uutiskirjeen tilanneiden sähköpostiosoitetta käytetään vain ja ainoastaan uutiskirjeen lähettämiseen. Yhteydenottokaavakkeen täyttäneiden tietoja käytetään yhteydenottoon vastaamiseen.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekisteri koostuu muutamasta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan kootusta erillisestä rekisteristä. Näiden asiakastiedot yhdessä muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän niin pyytäessä.

Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietojen käsittelyn johdosta osa tiedoista voi sijaita palveluntarjoajillamme.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas rekisteröityy verkkosivuillamme, tekee tilauksen tai tilaa uutiskirjeen. Asiakassuhde voidaan aloittaa myös asiakkaan pyynnöstä vaikka puhelinkeskustelun perusteella.

Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti- ja tekstiviestimarkkinointi) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

Käyttämämme anonyymi verkkoanalytiikka

Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen voimme käyttää seuraavia työkaluja ja palveluita:

Google Analytics: https://analytics.google.com/analytics/web/Google Remarketing: https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=enFacebook Pixel: https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel

Evästeet

Käytämme monen muun tavoin sivustollaan evästeitä. Eväste on pikkuriikkinen, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, jota käytetään kävijäliikenteen seuraamiseen, palvelun laadun parantamiseen sekä mainonnan kohdentamiseen. Käytämme evästeitä ainoastaan tilastollisesti, ja evästeet eivät kerää henkilökohtaisia tunnistetietoja.

Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita vierailijan päätelaitetta tai tiedostoja. Evästeiden käyttö on turvallista ja ne eivät voi kuljettaa viruksia. On hyvä huomioida, että evästeiden käyttö on niin vakiintunut käytäntö, että osa verkkosivujen ominaisuuksista saattaa toimia puutteellisesti, jos välttämättömiä evästeitä ei ole hyväksytty selaimen asetuksissa. Evästeiden käytön voi niin halutessa kytkeä pois kokonaan käytöstä internet-selaimen asetuksista, mutta evästeiden poiskytkeminen voi kuitenkin vaikuttaa verkkokaupan asianmukaiseen toimintaan. Voit valita evästeasetuksistamme hyväksytkö käyttöön vain välttämättömät evästeet vai myös diagnostiikka ja markkinoinnilliset evästeet.

Evästeiden avulla saatamme kohdentaa mainontaamme ulkopuolisilla verkkosivustoilla esimerkiksi sen mukaan, millä kauppamme sivuilla olet vieraillut. Evästeiden avulla saamiemme yleisten tietojen avulla voimme myös analysoida sekä kehittää sivustoamme ja palveluamme.

Pystyäksemme kehittämään verkkosivustoa sekä kohdentamaan mainontaamme käytämme palveluntarjoajia, jotka puolestaan myös käyttävät evästeitä. Evästeisiin kerätty tieto on kuitenkin anonyymia eikä niiden tarkoituksena ole kerätä henkilötietoja. Kaupassamme käytetään sekä istuntokohtaisia että pysyviä evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet vanhentuvat, kun käyttäjä sulkee selaimen. Pysyvät evästeet tallentuvat pidemmäksi ajaksi. Voit aina katsoa selaimesi asetuksista mitä evästeitä laitteellesi on tallennettu ja milloin ne vanhenevat.

Tilastojen keräämiseen käytämme tilastointityökalua Google Analytics, joka käyttää evästeitä ja verkkojäljitteitä.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää erikseen myönnettyjä erityiskäyttöoikeuksia. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin ja edellyttää henkilökohtaisten käyttäjätunnusten käyttöä. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Laitteistojen ja ohjelmistojen päivitykset hoidetaan säännöllisesti, asianmukaisesti ja mahdollisiin uhkiin reagoidaan välittömästi. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Muita rekistereitä