Laitilassa toimiva, metalliteollisuuden esikäsittelypalveluita tuottava Laserkeskus Oy on saanut uudet omistajat. Yhtiön koko osakekanta on siirtynyt osakekaupalla toimivalle johdolle, sekä turkulaiselle pääomasijoitusyhtiö Aboa Venture Management Oy:n hallinnoimalle Kasvattajarahasto Ky:lle.

Laserkeskus Oy:n liikevaihto on 12,5 miljoonaa euroa ja henkilökunnan määrä 75 henkilöä.

Yhtiön pääomistajana on yhtiön toimiva johto Sami Mäki, Antti Koivusalo ja Frans Rantapere. Sami Mäki (42v) jatkaa yrityksen toimitusjohtajana ja Antti Koivusalo (33 v) myyntijohtajana. Frans Rantapere (35 v) aloittaa kaupan jälkeen yhtiön tuotantojohtajana. Toimivalla johdolla on pitkä ja laaja kokemus liiketoiminnasta, metalliteollisuuden esikäsittelypalveluista, tuotan-non kehittämisestä sekä myynnistä.

Yhtiön henkilökunta jatkaa yhtiön palveluksessa Laitilassaja Saarijärvellä.”Yhtiön kannattava kasvuja palvelutarjoaman laajentaminenovat yrityksemme keskeisiä tavoitteita seuraavina vuosina”, toteaa toimitusjohtajana jatkava Sami Mäki.

Laserkeskus on vuonna 2003 perustettu metalliteollisuuden esikäsittelypalveluja tuottava yritys. Ydinpalveluihin kuuluvat eri leikkausmenetelmät, särmäys, koneistus, mankelointi, hitsaus ja kokoonpano. Yrityksen liikevaihto on 12,5 Me ja toimipisteet sijaitsevat Laitilassa sekä Saarijärvellä. Yritys työllistää 75 henkilöä. Yhtiön liiketoiminta on kasvanut ja laajentunut voimakkaasti viime vuosien aikana.

”Laserkeskus Oy on erinomaisesti hoidettu yritys, jolla on osaava henkilöstö ja nykyaikainen sekämonipuolinen konekanta. Kun meille tarjoutui tilaisuus siirtyä yrittäjiksi tuttuun ja kehittyvään yritykseen, oli tähän tilaisuuteen helppo tarttua”, toteavat uudet yrittäjät Sami Mäki, Antti Koivusalo ja Frans Rantapere.

”Laserkeskus Oy on rahastollemme mielenkiintoinen sijoituskohde. Yhtiöon ollut kasvu-uralla, yhtiön tuotantoteknologia on ajan tasalla ja sitä on kehitetty määrätietoisesti. Näemme yrityksessä potentiaalia toiminnan kasvattamiseen tarjoaman laajentamisen ja uusien kumppanuuksien kautta. Yrityksellä on laajaa osaamista, joka on hyödynnettävissä”, toteaa pääomasijoitusyhtiö Aboa Venturen sijoitusjohtaja Petri Lindholm.

Yhtiön vähemmistöomistajana on pääomasijoitusyhtiö Aboa Venture Management Oy:n hallinnoima Kasvattajarahasto Ky. Aboa Venture Management Oy tarjoaa eri toimialojen yrityksille oman pääoman ehtoisia rahoitus- ja omistusratkaisuja osallistumalla johdon yritysostoihin, MBO-, MBI- ja muihin yritysjärjestelyihin sekä pienten ja keskisuurten yritysten käynnistys-ja kasvuvaiheisiin.

Lisätietoja antavat:

Laserkeskus Oy, toimitusjohtaja Sami Mäki, puh. 0440-223 201
Aboa Venture Management Oy, sijoitusjohtaja Petri Lindholm 050-4363 860